รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙)

 
 • ปั่นเพื่อพ่อ
 • ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม
 • นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ประชาชนในตำบลไผ่ล้อม
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีป้าย / ภาษีบำรุงท้องที่ / ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีป้าย / ภาษีบำรุงท้องที่ / ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะด ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว-ป้าย อบต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.อยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว-ป้าย อบต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.อยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม
ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ประชาชนในตำบลไผ่ล้อม
นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว-ป้าย ณ อบต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.อยุธยา
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว-ป้าย ณ อบต.ไ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก พร้อมสร้างหอถัง หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก พร้อมสร้างหอถัง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีง ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  อังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558
  ................................................
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  คสช
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อจัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน111
  เดลินิวส์