รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙)

 
 • ปั่นเพื่อพ่อ
 • ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม
 • นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ประชาชนในตำบลไผ่ล้อม
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีป้าย / ภาษีบำรุงท้องที่ / ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีป้าย / ภาษีบำรุงท้องที่ / ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว-ป้าย อบต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.อยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว-ป้าย อบต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.อยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม
ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ประชาชนในตำบลไผ่ล้อม
นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 ...
...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง อบต.ไผ่ล้อม ประจำเดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง อบต.ไผ่ล้อม ประจำเดือน ธั ...
...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก พร้อมสร้างหอถัง หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิก ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
  ................................................
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  คสช
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อจัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน111
  เดลินิวส์