รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙)

 
 • ปั่นเพื่อพ่อ
 • ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม
 • นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ประชาชนในตำบลไผ่ล้อม
สมุดภาพรัฐบาลเพื่อประชาชน
สมุดภาพรัฐบาลเพื่อประชาชน ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีป้าย / ภาษีบำรุงท้องที่ / ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีป้าย / ภาษีบำรุงท้องที่ / ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว-ป้าย อบต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.อยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม
ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ประชาชนในตำบลไผ่ล้อม
นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 ...
...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ...
...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559
  ................................................
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  คสช
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อจัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน111
  เดลินิวส์