รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๐๐)

 
 • วัดมงคลบพิตร
 • วังช้างอยุธยา
 • ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม
 • นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ประชาชนในตำบลไผ่ล้อม
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (ประจำปี พ.ศ. 2561-2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (ประจำปี พ.ศ. 2561-2564) ...
...
อ่านต่อ... 
 
อบต.ไผ่ล้อม เปิดให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง
อบต.ไผ่ล้อม เปิดให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ย ...
...
อ่านต่อ... 
 
บริการซ่อมไฟทางสาธารณะ ประชาชนท่านใดพบเห็นไฟฟ้าสาธารณะชำรุดโปรดแจ้ง อบต.ทราบโดยตรง เพื่อจะดำเนินการแก้ไขต่อไป
บริการซ่อมไฟทางสาธารณะ ประชาชนท่านใดพบเห็นไฟฟ้าสาธ ...
...
อ่านต่อ... 
 
สมุดภาพรัฐบาลเพื่อประชาชน
สมุดภาพรัฐบาลเพื่อประชาชน ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
อบต.ไผ่ล้อม รับรางวัลโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในตำบลไผ่ล้อม
อบต.ไผ่ล้อม รับรางวัลโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดใน ...
...
อ่านต่อ... 
 
ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม
ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ประชาชนในตำบลไผ่ล้อม
นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ...
...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ...
...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
  ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  ................................................
  เข้าสู่ระบบ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  คสช
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อจัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน111
  เดลินิวส์